Home作品集TIGI提碁TIGI亞洲區第三階段大使訓練

TIGI提碁 作品集計:160張

移動作品集至..
TIGI亞洲區第三階段大使訓練
 • IMG_0006.J..
 • IMG_0018.J..
 • IMG_0096.J..
 • IMG_0102.J..
 • IMG_0165.J..
 • IMG_0274.J..
 • IMG_0431.J..
 • IMG_0448.J..
 • IMG_0458.J..
 • IMG_0476.J..
 • IMG_0491.J..
 • IMG_0520.j..
 • IMG_0566.J..
 • IMG_0571.J..
 • IMG_0591.J..
 • IMG_0602.J..
 • IMG_0620.J..
 • IMG_0630.J..
 • IMG_0638.J..
 • IMG_0642.J..
 • IMG_0647.J..
 • IMG_0659.J..
 • IMG_0661.J..
 • IMG_0672.J..
 • IMG_0680.J..
 • IMG_0684.J..
 • IMG_0690.J..
 • IMG_0695.J..
 • IMG_0709.J..
 • IMG_0714.J..
 • IMG_0722.J..
 • IMG_0727.J..
 • IMG_0731.j..
 • IMG_0753.J..
 • IMG_0757.J..
 • IMG_0768.J..
 • IMG_0778.J..
 • IMG_0781.J..
 • IMG_0791.J..
 • IMG_0805.j..
 • IMG_0823.j..
 • IMG_0828.J..
 • IMG_0833.j..
 • IMG_0844.j..
 • IMG_0863.J..
 • IMG_0865.J..
 • IMG_0867.J..
 • IMG_0889.J..
 • IMG_0889.J..
 • IMG_0898.J..
 • IMG_0902.J..
 • IMG_0913.J..
 • IMG_0973.J..
 • IMG_0981.J..
 • IMG_1008.J..
 • IMG_1029.J..
 • IMG_1093.J..
 • IMG_1112.J..
 • IMG_1203.J..
 • IMG_1238.J..
 • IMG_1279.J..
 • IMG_1283.J..
 • IMG_1292.J..
 • IMG_1296.J..
 • IMG_1298.J..
 • IMG_1305.J..
 • IMG_1315.J..
 • IMG_1320.J..
 • IMG_1327.J..
 • IMG_1328.J..
 • IMG_1334.J..
 • IMG_1336.J..
 • IMG_1345.J..
 • IMG_1355.J..
 • IMG_1358.J..
 • IMG_1368.J..
 • IMG_1376.J..
 • IMG_1402.J..
 • IMG_1407.J..
 • IMG_1418.J..
 • IMG_1424.J..
 • IMG_1428.J..
 • IMG_1432.J..
 • IMG_1435.J..
 • IMG_1436.J..
 • IMG_1442.J..
 • IMG_1451.J..
 • IMG_1454.J..
 • IMG_1454.J..
 • IMG_1457.J..
 • IMG_1462.J..
 • IMG_1472.J..
 • IMG_1480.J..
 • IMG_1490.J..
 • IMG_1492.J..
 • IMG_1497.J..
 • IMG_1499.J..
 • IMG_1508.J..
 • IMG_1512.J..
 • IMG_1515.J..
 • IMG_1527.J..
 • IMG_1535.J..
 • IMG_1540.J..
 • IMG_1546.J..
 • IMG_1550.J..
 • IMG_1567.J..
 • IMG_1574.J..
 • IMG_1579.J..
 • IMG_1603.J..
 • IMG_1609.j..
 • IMG_1610.J..
 • IMG_1613.J..
 • IMG_1618.j..
 • IMG_1620.J..
 • IMG_1626.J..
 • IMG_1637.J..
 • IMG_1638.j..
 • IMG_1661.J..
 • IMG_1678.J..
 • IMG_1686.J..
 • IMG_1688.J..
 • IMG_1709.J..
 • IMG_1712.J..
 • IMG_1717.J..
 • IMG_1738.J..
 • IMG_1743.J..
 • IMG_1749.J..
 • IMG_1758.J..
 • IMG_1821.J..
 • IMG_1828.J..
 • IMG_1842.J..
 • IMG_1876.J..
 • IMG_1884.J..
 • IMG_1886.J..
 • IMG_1891.J..
 • IMG_1894.J..
 • IMG_1905.J..
 • IMG_1910.J..
 • IMG_1915.J..
 • IMG_1921.J..
 • IMG_1925.J..
 • IMG_1928.J..
 • IMG_1933.J..
 • IMG_1942.J..
 • IMG_1944.J..
 • IMG_1952.J..
 • IMG_1955.J..
 • IMG_1961.J..
 • IMG_1967.J..
 • IMG_1972.J..
 • IMG_1978.J..
 • IMG_1980.J..
 • IMG_1989.J..
 • IMG_2000.J..
 • IMG_2005.J..
 • IMG_2010.J..
 • IMG_2015.J..
 • IMG_9879.J..
 • IMG_9901.J..
 • IMG_9993.J..
 • 更新日期:2015/11/20 上午 11:00:17
 • 點閱:1397
 • 作品說明
  “教育”一直是TIGI的優勢,持續的學習也是我們給予顧客的承諾與堅持,因此身為TIGI全球的大使,每年分成不同階段和重點的訓練,是我們對於教學品質保證的最佳方式。

  2015年11月3日-5日亞洲區的大使們聚集在TIGI AcademyTaipei台北國際學院受訓,由亞太區創意總監Ralf Boss和技術教育總監Andy Cheong帶領下,來自台灣、香港、中國、馬來西亞和越南共21位大使們經過三天密集且深入的剪髮與染髮訓練。

  TIGI台北國際髮型學院 http://www.tigi.tw/academy/

  Tel:(02)2797-6358‧Fax: (02)2797-6886TIGI提碁
台北市內湖區洲子街118號1樓
電話:(02)2797-6358
傳真:(02)2797-6886
http://www.storebhlifestyle.com....tw/


TIGI提碁 發表會特輯  (特輯列表-42場)
TIGI提碁 相關媒體報導  +23...
TIGI提碁 時尚專欄  +158...
TIGI ACADEMY TAIPEI 教育課程(全部課程介紹)
TIGI提碁 人力資源  (職缺列表-3筆)
TIGI提碁 沙龍名錄  (沙龍列表-27家)
TIGI提碁 講師群  (講師群列表-8位)
TIGI提碁 關係企業名錄  
TIGI提碁最新 4 本作品集  (TIGI提碁相簿總覽9本..)
 • 2015年TIG..
 • TIGI亞洲區第..●
 • TIGI講師訓練..
 • 2012 TIG..