Home發表會特輯AHMA2017年AHMA第7屆美髮精英大賽-雅加達決賽新銳之星組

特輯:2017年AHMA第7屆美髮精英大賽-雅加達決賽-新銳之星組

移動單元至..
新銳之星組Young Talent Group
冠軍:Zhong Yu Xiang (Taiwan)
亞軍:Chin Chun Keung (Hong Kong)
季軍:Li Yi Fang (Taiwan)

優異:
Zhou Li (China)
Retno Banowati (Indonesia)
Liu Jun Fang (China)
Tse Hoi Kin (Hong Kong)
Ting Tzu Hsuan (Taiwan)
AHMA亞洲髮型藝術家協會
地址:香港中環皇后大道中302號北海商業大廈2樓
電話:+852 2557 2449
網址:http://www.ahma.asia